SCOP ȘI VALORI

inchinare deo gloria ploiesti

Scopul

Scopul bisericii Deo Gloria Ploiești este glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenici ai lui Cristos prin Evanghelie.

Credem că toate lucrurile, inclusiv biserica, au fost create de Dumnezeu pentru a-L glorifica și slăvi pe El. ”Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” ROMANI 11:36 Din acest motiv, ne-am luat numele Deo Gloria (”Glorie lui Dumnezeu”) și am ales ca logo un triunghi ce îl simbolizează pe Dumnezeu.

Vrem să Îl glorificăm pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem ca biserică, dar mai ales prin împlinirea poruncii pe care Domnul Isus a dat-o ucenicilor Săi: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. MATEI 28:19-20 Înțelegem de aici că Domnul ne-a poruncit nu doar să ”facem” ucenici, ci să ”formăm” ucenici, învățându-i să împlinească toate poruncile Lui.

Credem că Evanghelia harului lui Cristos este mijlocul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu atât pentru a face ucenici cât și pentru a-i crește și forma spiritual. ”Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.” COLOSENI 2:6-7

Valori

1. Predicare neînfricată

Expunere și aplicare a Cuvântului lui Dumnezeu fără rețineri

”propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura.”
2 TIMOTEI 4:2

2. Rugăciune arzătoare

Rugăciune în dependență de Dumnezeu și cu anticipare, bazată pe caracterul și promisiunile Lui

”Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții.”
EFESENI 6:18

3. Închinare înflăcărată

Închinare care implică emoțiile noastre cele mai profunde pentru Dumnezeu și care exprimă adevărul credincioșiei, gloriei și lucrării de răscumpărare a lui Cristos

”Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.”
EFESENI 5:19

4. Ucenicie intenționată

Credincioși în proces de maturizare care la rândul lor fac alți ucenici

”Și, ce-ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții.”
2 TIMOTEI 2:2

5. Evanghelizare curajoasă

Proclamare a Evangheliei care învinge frica pentru a împărtăși vestea bună a lui Isus Cristos

”Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei.”
EFESENI 6:18-19

6. Plantare strategică de biserici

Parteneriate care multiplică biserici în întreaga lume

”După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor… Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră.”
FAPTELE APOSTOLILOR 14:21-23